Pryncypia związane z propozycją dla naszych Klientów to głównie obszar zainteresowania związany z ubezpieczeniami majątkowymi, ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej a także wadia ubezpieczeniowe.

Aktywne uczestnictwo na rynko nieruchomości i współpraca z firmami z tego obszaru m.in. zarządcami nieruchomości, pośrednikami nieruchomości, rzeczoznawcami majątkowymi, firmami budowlanymi i sprzątającymi pozwala na wzajemną wymianę doświadczeń i profilowanie odpowiedniego pakietu ubezpieczeń.

To także wsparcie w przedmiocie likwidacji szkód , który to proces dzięki wspólnym doświadczeniu powinien przebiegać w sposób płynny i satysfakcjonujący.

 

 

Zapraszamy do kontaktu -  adres e-mail: biuro@broker-24.pl lub tel. 884 800 790.