Obowiązkowe Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu

więcej

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

więcej

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

więcej

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

więcej

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

więcej

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

więcej

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego

więcej

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz spółki handlowej, pełniących funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym.

więcej

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia

więcej

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa

więcej

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych

więcej

Kontakt:

Kraków, ul. Łowińskiego 7e lok 204
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076760242848