Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.03.2020 r. rozporządzenie to określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny, za szkody wyrządzone osobom w nim uczestniczącym, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalna sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej  w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej wynosi równowartość w złotych:

 • dla imprezy mającej się odbyć na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 2 000 miejsc - 22.500 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1.100 euro;
 • dla imprezy mającej się odbyć w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1 000 miejsc - 10.000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 1 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1.000 euro;
 • dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku mającej się odbyć na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2 000 miejsc - 27.500 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1.400 euro;
 • dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku mającej się odbyć w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 miejsc - 6.250 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1.250 euro.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do masowej imprezy sportowej wynosi równowartość w złotych:

 • dla imprezy organizowanej na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 2 000 miejsc - 30.000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1.500 euro;
 • dla imprezy organizowanej w hali sportowej lub w innym budynku, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 500 miejsc - 6.250 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1.250 euro;
 • dla imprezy organizowanej na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 2 000 miejsc - 30.000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1.500 euro;
 • dla meczu piłki nożnej organizowanego na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 2 000 miejsc - 30.000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1.500 euro;
 • dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2 000 miejsc - 35.000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1.750 euro;
 • dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku organizowanej w hali sportowej lub w innym budynku, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 miejsc - 8.150 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1.650 euro;
 • dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2 000 miejsc - 35.000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1.750 euro;
 • dla meczu piłki nożnej o podwyższonym ryzyku organizowanego na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 miejsc - 8.150 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1.650 euro.