Ubezpieczenie Pies i Kot skierowane jest do osób fizycznych użytkującymi dom jednorodzinny lub mieszkanie na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego.

Przedmiotem ubezpieczenia Pies i Kot są poniesione przez Ubezpieczonego na terenie Polski i udokumentowane koszty związane z opieką nad zwierzęciem, w przypadku zaistnienia następujących zdarzeń:

  • nagłego i nieprzewidzianego wypadku komunikacyjnego, rozumianego jako nagłe zdarzenie w ruchu drogowym z udziałem psa lub kota,
  • pogryzienie psa lub kota przez inne zwierzęta,
  • otrucie psa lub kota w związku z dokonaną kradzieżą z włamaniem w miejscu ubezpieczenia,

Zakres ubezpieczenia:

  • leczenia weterynaryjnego,
  • transportu do placówki weterynaryjnej,
  • uśpienia z konieczności,
  • kremacji i pochówku,
  • jednorazowego świadczenia po śmierci psa lub kota w wyniku otrucia w związku z dokonaną kradzieżą.

 

Zapraszamy do kontaktu -  adres e-mail: biuro@broker-24.pl lub tel. 884 800 790.